Fleix Sabird visualitzador en tancats ramaders

En zones muntanyoses del nostre territori existeix una forta tradició de ramaderia extensiva de bestiar boví i oví, fet que provoca que hi hagi innombrables tancats ramaders repartits per tot el territori per delimitar finques privades, límits de municipi o concessions de pastura. De la mateixa manera, en altres zones on apareixen altres hàbitats com l’estepari o les deveses, també existeixen aquest tipus de tancats.

En aquestes zones tenen el seu hàbitat aus molt protegides o en perill d'extinció. En el cas de les zones muntanyoses el gall fer, la perdiu blanca o la perdiu xerra, i en el cas de les zones estepàries el pioc salvatge, el sisó, la ganga, la xurra o el torlit.

La suma d'aquestes dues circumstàncies provoca la mort de molts exemplars d'aquestes espècies a causa de les col·lisions dels individus amb els filferros o malles cinegètiques dels tancats ramaders, existint una problemàtica severa a nivell global. En els casos en què les poblacions són fràgils i fragmentades, l'efecte de les col·lisions pot ser fatal per les seves poblacions.

A causa d'aquesta problemàtica, SABIRD NATUREÒ, després de la realització d'un estudi exhaustiu compost per un treball de camp i de gabinet, ha dissenyat i creat un fleix tèxtil per aconseguir una correcta visualització dels tancats ramaders, evitant així la col·lisió de les aus en ells. En el cas hipotètic de col·lisió de les aus en els fleixos SABIRD, no hi ha risc de seccionat en l'au ja que està fabricat per un material no tallant i elàstic.

De la mateixa manera, el fleix pot tenir altres aplicacions com són la creació de tancats per a l'exclusió d'ungulats, la regulació d'accés a zones protegides, la delimitació de zones específiques o pastor elèctric incorporat al fleix SABIRD.

El fleix SABIRD pot ser instal·lat a diferents altures horitzontalment i de forma paral·lela al nivell del sòl mitjançant trams de diferent longitud, o també es pot instal·lar de forma vertical i perpendicular al nivell del sòl cada 50 centímetres aproximadament.

El fleix SABIRD es pot adaptar a qualsevol suport mitjançant grapes inoxidables i brides elàstiques de poliamida recuperables, resultant una subjecció senzilla que suposa un menor cost econòmic i de temps.

Amb l'objectiu de facilitar el transport del fleix SABIRD en les diferents zones d'instal·lació, s'ha dissenyat una motxilla fabricada amb alumini, en la qual va incorporada la bobina amb el fleix.

Fitxa tècnica
Ficha técnica fleje SABIRD en cercados g[...]
Documento Adobe Acrobat [1.4 MB]
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Birding Natura Inversions S.L.