Rampa anti-ofegament en canals

Durant els últims anys, s'ha apostat cada vegada més per l'agricultura de regadiu en detriment de la de secà, derivant en la construcció d'una gran xarxa de canals d'aigua amb l’objectiu de donar subministrament a diferents punts de consum.

Aquests canals constitueixen punts d'aigua que són utilitzats com abeuradors, com a zones aptes per capturar possibles preses o com emplaçaments per reproduir-se per tot tipus de fauna, com mamífers, aus, amfibis o rèptils, essent algunes d'aquestes espècies protegides o en perill d'extinció. De la mateixa manera, hi poden accedir persones, ja sigui per actuacions de manteniment, per imprudència o per error.

Els canals estan construïts mitjançant materials de formigó, tenint unes parets amb una inclinació pràcticament vertical o amb una inclinació superior a 45°, circumstància que provoca que en resulti molt difícil la seva escalada.

L'entrada als canals dels animals o persones pot esdevenir una font important de mortalitat per ofegament degut a l’esgotament, en tenir aquests unes parets laterals difícilment escalables per la seva alta inclinació. A més, en trobar-se humides les parets, esdevenen encara més relliscoses.

Quan un animal o persona cau al canal, són arrossegats pel corrent, dificultant encara més la sortida del canal i augmentant les possibilitats d'ofegament per esgotament. Les velocitats del líquid en el centre del canal són més altes que en els seus laterals, fet que pot suposar un problema addicional.

Per tal de resoldre aquesta problemàtica, Birding Natura ha dissenyat i creat unes rampes de rescat per a ser instal·lades en l'interior dels canals que possibilitin l'escapatòria de qualsevol animal o persona que entri al seu interior.

El dispositiu consisteix en una rampa modular situada contiguament a les parets interiors del canal, amb una inclinació màxima de 30°, ajustant-se a la forma i profunditat del canal en cada cas concret. A la part inferior de la rampa es poden instal·lar plataformes en forma de graons d'escales sense contrapetja.

La superfície és rugosa, podent ésser composta per tramex PRFV antilliscant. Tots els elements que formen el conjunt del dispositiu estan fabricats per materials de llarga durada, resistents a l'acció de l'aigua i a les condicions ambientals.

La rampa es complementa amb el muntatge d'un deflector instal·lat de forma que abasti l'amplada del canal, situat de manera anterior a la rampa, orientant la seva estructura cap a la rampa per tal que els animals o persones que siguin arrossegats pel corrent puguin aturar-se i dirigir-se directament a la rampa gràcies a l'orientació del deflector.

La instal·lació del conjunt de rescat es pot complementar amb una rampa flotant destinada al rescat d'amfibis i rèptils fixada al cim del canal, disposant d'uns llistons transversals paral·lels cada cert tram per facilitar l'adherència dels amfibis i rèptils, i d'unes parets laterals de petita alçada que els condueixen fins a la sortida del canal.

Fitxa tècnica
Ficha técnica rampas anti-ahogamiento en[...]
Documento Adobe Acrobat [1.6 MB]
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Birding Natura Inversions S.L.