Rampa anti-ofegament en basses de geomembrana

Durant els últims anys s'ha apostat cada vegada més per l'agricultura de regadiu en detriment de la de secà, derivant en la construcció de moltes basses de reg de dimensions diverses. També s'utilitzen per a altres fins com ara el subministrament d'aigua per als serveis de lluita contra incendis o per l'acumulació d'altres líquids. Algunes d'aquestes basses s'impermeabilitzen recobrint-se mitjançant materials del tipus teles asfàltiques, lones de materials plàstics o materials similars impermeables.

Aquest tipus de basses constitueixen punts d'aigua que són utilitzats com abeuradors, com a zones aptes per capturar possibles preses o com emplaçaments per reproduir-se per tot tipus de fauna, com mamífers, aus, amfibis o rèptils.

L'entrada de les espècies de fauna a les basses comporta un greu perill d'ofegament, ja que l'alta dificultat a remuntar els seus marges plàstics lliscants és la causa de que les caigudes voluntàries o fortuïtes al seu interior puguin provocar la mort en no poder-ne sortir d’ella.

De la mateixa manera, també suposen un perill d'ofegament per a les persones, algunes vegades per caigudes accidentals o intencionades, registrant en els últims 15 anys a Espanya més de 50 successos de morts humanes relacionades amb aquests tipus de basses.

Per tal de resoldre aquesta problemàtica, Birding Natura ha dissenyat i creat unes rampes de rescat per a ser instal·lades a l'interior de la bassa que possibilitin l'escapatòria de qualsevol animal o persona que entri al seu interior.

El dispositiu consisteix en una rampa de rescat composta per múltiples llistons de superfície rugosa col·locats de forma contigua i paral·lela entre ells units per un fleix tèxtil de polièster flexible.

La longitud total de la rampa és diferent en cada bassa en funció de la seva profunditat, aconseguint un dispositiu modulable que s'ajusta al que es requereixi en cada cas, adaptant-se a les irregularitats i diferents inclinacions de les parets laterals, composta per materials de llarga durada, resistents a l'acció de l'aigua i a les condicions ambientals.

La fixació de la rampa es realitza a l'exterior de la bassa mitjançant piquetes enterrables en el terreny i un fleix tèxtil de polièster. Així doncs, la rampa es pot instal·lar i desinstal·lar fàcilment quan es consideri oportú, sense necessitat de buidar l'aigua de les basses.

La rampa de rescat no suposa cap risc en matèria de seguretat per als efectius terrestres i aeris encarregats d'extreure aigua en cas d'incendi, ja que la seva densitat evita que sigui aixecada del fons de la bassa a causa de les turbulències creades pels vehicles d'extinció d'incendis i s'enredi en ells.

La rampa anti-ofegament està validada pel Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, després de la realització de proves de camp mitjançant vehicles especials, concretament prova de turbulència amb helicòpter, prova d'enganxament amb cub extern d'immersió (GEI) i prova d'enganxament amb mànega-bomba.

Fitxa tècnica
Ficha técnica rampas anti-ahogamiento en[...]
Documento Adobe Acrobat [1.7 MB]
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Birding Natura Inversions S.L.