Construcció de primillars ecològics

En el camp mediambiental existeix la necessitat de construir edificis destinats a la protecció de la biodiversitat en zones de gran valor i interès natural, fet pel qual resulta fonamental que aquestes construccions estiguin el màxim de integrades en l'entorn natural on seran edificades i a la vegada no afectin el canvi climàtic.

D'altra banda, a causa de l'acció de l'ésser humà en zones rurals derivades de les activitats agrícoles i l'abandonament del medi rural, s'han vist afectades negativament algunes espècies d'aus ja que s'ha vist modificat el seu hàbitat natural, entre elles el xoriguer petit (Falco naumanni), provocant que disminueixin punts òptims on puguin nidificar.

Actualment, la meitat de la població europea de xoriguer petit es troba a Espanya, circumstància per la qual la conservació de l'espècie a la Unió Europea depèn de les condicions de recuperació i conservació de la població en el territori espanyol. L'espècie està considerada prioritària per la CE, mentre que a Espanya està protegida segons el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Davant la necessitat de revertir la seva situació, Birding Natura ha dissenyat uns primillars ecològics construïts mitjançant criteris de bioconstrucció, a través d'un model pioner i innovador el qual fa ús de materials ecològics, naturals i biodegradables, amb la fusta com a principal exponent. Tot això disminuint el cost econòmic respecte les construccions actuals.

De la mateixa manera, es proposa la construcció d'una bassa annexa al primillar nodrida mitjançant l'aigua de pluja per tal que constitueixi un punt idoni de reproducció per a amfibis i alhora sigui adequat com abeurador per a aus i mamífers.

La nidificació de l'espècie té lloc tant als nius artificials instal·lats al primillar com a les teules de ventilació col·locades a la teulada de l'edificació. Els nius artificials consten de caixes niu col·locades a l'interior de la torre de nidificació, les quals corresponen al model COMFORT dissenyat i fabricat per Birding Natura amb unes característiques totalment noves que milloren les existents actualment al mercat.

Birding Natura ja té experiència en la construcció de primillars, coordinant-ne l'edificació de 3 d'ells en 3 municipis diferents de Catalunya durant els darrers 5 anys. Aquests 3 primillars de nova construcció s'han edificat sobre de les ruïnes d'antigues estructures rurals.

Fitxa tècnica
Ficha técnica primillares ecológicos.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.0 MB]
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Birding Natura Innovacions S.L.