Rampa anti-ofegament en basses i dipòsits de parets verticals

Durant els últims anys s'ha apostat cada vegada més per l'agricultura de regadiu en detriment de la de secà, derivant en la construcció de moltes basses de reg de dimensions diverses. També s'utilitzen per a altres fins com ara el subministrament d'aigua per als serveis de lluita contra incendis o per l'acumulació d'altres líquids.

Molts d'aquests punts d'aigua corresponen a basses o dipòsits construïts mitjançant obra o mitjançant materials metàl·lics amb la característica comuna de què disposen de parets verticals en la seva estructura per a l'emmagatzematge de l'aigua o altres líquids.

Aquestes basses i dipòsits constitueixen punts d'aigua que són utilitzats com abeuradors, zones aptes per a capturar possibles preses o emplaçaments per a reproduir-se, veient-se implicada tot tipus de fauna, com ara mamífers, aus, amfibis o rèptils.

El problema principal rau en el greu perill d'ofegament de moltes espècies d'animals o fins i tot de persones, que entren voluntària o fortuïtament a les basses o dipòsits amb parets verticals, suposant un parany mortal per a elles a causa de la seva configuració.

Per tal de resoldre aquesta problemàtica, Birding Natura ha dissenyat i creat unes rampes de rescat per a ser instal·lades a l'interior de la bassa o dipòsit que possibilitin l'escapatòria de qualsevol animal o persona que entri al seu interior.

El dispositiu consisteix en una rampa modular situada contiguament a les parets interiors del dipòsit o bassa, amb una inclinació màxima de 30°, ajustant-se a la forma i profunditat del dipòsit o bassa en cada cas concret. La superfície és rugosa, aconseguint un major adherència que permet la tracció de les extremitats dels animals i persones. Es pot instal·lar i desinstal·lar fàcilment quan es consideri oportú, sense necessitat de buidar l'aigua de la bassa o dipòsit.

El conjunt de rescat pot constar d'una rampa simple o, si es considera oportú, es pot optar per la instal·lació d'una rampa doble a 180° entre si, sempre que sigui factible en termes d'espai i pressupost. Tots els elements que formen el conjunt del dispositiu estan fabricats per materials de llarga durada, resistents a l'acció de l'aigua i a les condicions ambientals.

La rampa de rescat no suposa cap risc en matèria de seguretat per als efectius terrestres i aeris encarregats d'extreure aigua en cas d'incendi, desmuntant-se automàticament en cas d'enganxada amb els vehicles d'extinció d'incendis.

La rampa anti-ofegament està validada pel Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, després de la realització de proves de camp mitjançant vehicles especials, concretament prova de turbulència amb helicòpter, prova d'enganxament amb cub extern d'immersió (GEI) i prova d'enganxament amb mànega-bomba.

Fitxa tècnica
Ficha técnica rampas anti-ahogamiento en[...]
Documento Adobe Acrobat [1.6 MB]
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Birding Natura Innovacions S.L.